สวัสดีค่ะนักเรียน
การสร้างบล็อคงานวิจัยนี้ก็เพื่อช่วยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานวิจัยได้ง่ายขึ้น คุณครูได้รวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์ต่องานวิจัยและความรู้ต่างๆไว้ในบล็อคนี้นะคะ
อย่าลืมหล่ะเมื่ออ่านบทความแล้ว ลงชื่อให้ทราบด้วยนะคะ


การเขียนงานวิจัยบทที่ 3บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินการวิจัย
http://www.vrdp.net/data/Download/Training%20report%20findings/Research%20Reports%20of%20the%20content%203.pdf

1 ความคิดเห็น:

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น